Общи условия за ползване

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ – Васпрод ЕООД , предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ( всеки, който е заредил в Интернет страницата http://www.sevenhills.bg/ , посредством Интернет магазина http://www.sevenhills.bg/. Тези условия обвързват всички потребители.

1.2 Васпрод ЕООД има пълните права по всяко едно време да променя интернет сайта http://www.sevenhills.bg/ и начините за достъп до него.

1.3 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който използва уеб сайта http://www.sevenhills.bg/ - онлайн магазин за бижута, регистрира поръчка чрез него , се счита, че приема , съгласен е и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.4 Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://www.sevenhills.bg/, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

1.5 Договорният език е български, а плащанията се извършват в български левове .

II .ПОРЪЧКА НА СТОКИ

2.1 След кликане на бутона "Купи избраните", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в "Пазарската чанта".

2.2 За осъществяване на поръчка до електронния магазин, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да посочи:

- Валиден e-mail адрес ;

- Адрес за доставка на стоката и фактуриране;

- Лични данни– двете имена и телефон за контакт.

- Съгласие с общите условия.

Това действие има правно обвързваща сила, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение за получена поръчка на посочения e-mail адрес, с което се счита, че договорът е сключен, но това все още не задължава ТЪРГОВЕЦА да достави поръчаната стока.

2.3 В случай, че поръчаната стока е с изчерпана наличност, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 2 работни дни за това и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока ,поръчката може да бъде анулирана.

2.4 Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, всеки ден.

2.5 Поръчки, направени и потвърдени от ТЪРГОВЕЦА до 12:00 ч., се обработват и изпращат на същия ден.

2.6 Поръчки,постъпили при ТЪРГОВЕЦА след 12:00 ч., се обработват на следващия работен ден.

2.7 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже направена поръчка чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: sevenhillsbulgaria@gmail.com,  без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като впише двете си имена и номера на поръчката.

III. ДОСТАВКА

3.1 ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава по e-mail готовността си за доставка на стоката. След потвърждаване на готовност за доставка , стоката се предава на куриер, с което ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2 Срока на доставка на стоката, считан от деня, следващ потвърждаването от страна на ТЪРГОВЕЦА на готовността за доставка, е до 2 работни дни за населени места, където има офис на ЕКОНТ и до 5 раб. дни за населени места без офис на ЕКОНТ.

Всички артикулите се изпращат чрез куриерска фирма ЕКОНТ.

3.3. Доставката се извършва на точно посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес или до офис на ЕКОНТ  в съответния град.

3.4 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на ЕКОНТ, за да получи в срок стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

3.5 При посочени неверни данни , сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.6 При предаване на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат внимателно прегледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални дефекти и други щети следва да бъдат съобщавани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

3.7 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.8 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже изпълнението на поръчки на клиенти, които са провалили предишна доставка.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1 Цените, посочени на сайта, са крайни с ДДС и включват опаковане и транспортиране до офис на Куриерската Фирма. Цената на Куриерската услуга е фиксирана в рамките на Република България .

4.2. Сумата за заплащане включва стойността на стоката + стойност на куриерската услуга.

4.3 Заплащането се извършва чрез „наложен платеж"(ППП) - плащане в брой на куриера при доставката;

V. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ

5.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация при несъответствие на стоката с договореното между страните по договора за продажба, изразяващо се в :

- констатирани липси;

- дефекти на стоката;

- несъответствие с обявения размер;

- несъответствие с обявената търговска марка или други характеристики на стоката.

Рекламацията се предявява чрез изпращане на e-mail до ТЪРГОВЕЦА.

5.2 Вариантите за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ при рекламация са следните:

- замяна на артикула за същия, без дефекти ,в друг размер или цвят;

- замяната на артикула със съвсем друг артикул при изравняване на цените- с доплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или връщане от ТЪРГОВЕЦА на част от платената сума- при замяна за артикул с по-ниска цена ;

- връщане на стоката и възстановяване на платената цена- в срок от 14 календарни дни, считано от деня на обратно получаване от ТЪРГОВЕЦА на върнатата стока.

5.3 Връщането на стоката при несъответствие и извън случаите на несъответствие с договореното по договора за продажба, се осъществява в срок до 14 дни, считан от датата на получаване на стоката от Клиента до датата на предаване на стоката на куриера за връщане, като са спазени следните условия:

- ненарушен търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена);

- не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;

- запазена оригинална опаковка, етикети, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

5.4 При връщане на стоката извън случаите на несъответствие по договора за продажба, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за стойността на стоката на посочена от него банкова сметка в срок до 14 работни дни от датата на обратно получаване в склада на ТЪРГОВЕЦА. Суми не се възстановяват, докато стоката не бъде получена обратно от ТЪРГОВЕЦА. Връщането на стоката става на адреса, изписан на разписката, с която е получена.

5.5 Транспортните разходи при връщане или замяна на стока са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в двете посоки.

 VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.sevenhills.bg /.
  2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

6.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на страницата начин http://www.sevenhills.bg/ .

6.3 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като: право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер, или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия.

6.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точни и валидни телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката й и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

7.1 ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните стоки и услуги.

7.2 ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.

7.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, по собствена преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването или неточността на материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.sevenhills.bg .

7.4 ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) или да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за други обстоятелства относно заявката му.

7.5 ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на заявена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер.

7.6 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ /клиенти, независимо дали са регистрирани.

www.sevenhills.bg има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения от потребителя e-mail адрес. Потребителите имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

7.7 ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.8 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

7.9 Интернет магазина /www.sevenhills.bg /, както и цялата информация, публикувана на сайта, e собственост на ТЪРГОВЕЦА Васпрод ЕООД .

7.10 Копирането на информация от сайта www.sevenhills.bg. и поставянето й в други сайтове или онлайн магазини, се осъществява само чрез писменото съгласие на Васпрод ЕООД.

 

 VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за целите, предвидени в договора.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

8.2 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, в които е получил изричното писмено съгласие от него, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

9.1 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко едно време да променя характеристиките на предоставяните стоки, услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок, за да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.2 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.